Un pas molt important!!!

El dia 14 d’abril es va presentar la proposta de xarxa de qualitat impulsada pel projecte FUNQ! Qualitat Fàcil i Divertida dins de la reunió de Seguiment i Acreditació de titulacions & Memòries i Informes de Gestió de les unitats acadèmiques convocada pel vicerector Antoni Ras, on van assistir els/les responsables de qualitat (PAS/PDI) i els/les secretaris acadèmics dels centres docents de la UPC.

No cal dir que estem mooooolt més que contents 🙂 … i contentes 😉 .

 

Portada3