XQ-UPC la Xarxa de Qualitat de la UPC es posa en marxa!!!

El 28 de juny es va celebrar la primera reunió de la Xarxa de Qualitat de la UPC, a la que van assistir unes 40 persones de tots els centres docents de la UPC, amb representació del PDI i PAS de l’àmbit de la Qualitat.

El Vicerector de Política Acadèmica Antoni Ras va obrir la sessió explicant que l’origen de la xarxa de qualitat era part del projecte FUNQ Qualitat Fàcil i Divertida dins del projecte col·laboratiu Nexus24.

20160628_103544

Seguidament, els membres de l’equip FUNQ van fer una presentació on es va explicar el treball realitzat dins del programa Nexus24 i les dificultats per implementar els sistemes de qualitat que s’han posat de manifest, sobretot, arrel de les visites del Comitès d’Avaluació Extern de l’AQU dintre el procés d’acreditació de les titulacions.

En aquest context, Ia xarxa podria ajudar a donar resposta a aquestes dificultats. Es va presentar: la seva organització, amb un parell de reunions plenaries a l’any i la formació d’equips per tal d’aconseguir els objectius fixats; un espai virtual a ATENEA on es recull la informació i l’entorn de treball per fer funcionar la xarxa; i un procés del sistema intern de garantia de qualitat de tots els centres docents de la UPC, analitzat i simplificat per a que serveixi de model per a la resta de processos.

A continuació es va realitzar la dinàmica dels nombres-colors-moviments per activar els cervells 🙂

20160628_111646

També es va fer un treball col·laboratiu per decidir el nom de la xarxa, on els assistents treballant per equips van haver de dissenyar un prototip del que ells entenien com a xarxa. Com a resultat d’aquest treball col·laboratiu, a continuació es poden veure els prototips dissenyats.
PROTOTIPS-XARXA

Els equips de treball també van proposar una serie de noms i lemes per a la xarxa, i que els assistents van votar

20160628_122956

I el nom escollit va ser:

  • XQ-UPC Xarxa de Qualitat de la UPC

I el seu lema:

  • Sumem Qualitat

xq-upc

Aquesta reunió es va considerar com la primera plenaria de la xarxa i es van establir els objectius següents:

a) Simplificar processos del SGIQ

b) Muntar un format de taller formatiu per sotsdirectors i tècnics

c) Dinamitzar la Xarxa

Per aconseguir aquests objectius, els assistents es van apuntar de manera voluntaria a participar als equips de treball de la xarxa, amb una alta participació de més del 50% de les persones que van assistir a la sessió.

20160628_123016

Finalment, el Director del GPAQ en Santi Roca va clausurar la reunió destacant que la creació de la Xarxa de Qualitat de la UPC era una iniciativa que havia sorgit dins la UPC d’abaix cap a dalt i que tenia el recolzament institucional per tirar endavant.