L’Equip FUNQ! Qualitat Fàcil i Divertida es posa en marxa

El passat dia 10 de desembre de 2015 es va celebrar una sessió de presentació pública dels cinc projectes de la segona edició del programa Nexus24, aquest programa té com a objectiu que l’any 2024 a la UPC es treballi de manera col·laborativa.

Els objectius principals del projecte FUNQ! són: simplificar els processos del Sistema de Qualitat de les escoles de la UPC, crear una xarxa dels responsables de qualitat i oferir una metodologia que permeti la simplificació dels processos, tot això fent-ho d’una manera amena i divertida.

L’Equip FUNQ! està format per: Jaume Pérez (EPSEVG), Xavier Codinas (Consorci Escola Industrial de Barcelona), Patricia Duarte (ETSEIB) i Mercè Pascual del GPAQ, impulsors del projecte, té com a facilitadora a Beatriz Álvarez (exmembre de l’equip Banc de Coneixements UPC) i a Antoni Ras, (Vicerector de Política Universitària), com a padrí.

A la sessió van assistir vicerectors, la gerent amb els seus col·laboradors i el Comitè Nexus24. Tots els equips van presentar els seus projectes, durant la sessió es va poder gaudir de les originals presentacions dels equips que ha generat el PAS per aquesta segona edició del Nexus24.

Una vegada finalitzada la sessió col·lectiva amb tot el públic convidat pels equips del programa Nexus24, l’equip FUNQ! va realitzar una reunió, a la que havia convidat a tots els responsables de qualitat tant de l’equip directiu com de PAS de totes les escoles. Hi van assistir representants de 8 escoles i es va aprofundir en els objectius més concrets del projecte, com són: crear una xarxa dins la UPC amb els responsables de qualitat de cada escola, la simplificació i estandarització de processos, la implicació dels equips directius, PAS i PDI, l’ús de la metodologia de treball Agile, etc.

FUNQ! i els altres equips presentaran les seves experiències i resultats a la 2a jornada Nexus24 que es realitzarà el dia 11 de febrer a les 10.00 h l’auditori Vèrtex. Si voleu saber més sobre el Nexus 24 reserveu-vos aquesta data per assistir-hi!