FUNQ! SPRINT 2

El dia 21 de gener de 2016 s’ha realitzat la segona reunió amb els tècnics (PAS) i responsables (PDI) del Sistemes de Qualitat de les Escoles de la UPC, a la reunió han assistit la majoria d’escoles, així com representats del GPAQ, la CUDU i el Vicerector de Polítca Acadèmica.

A la sessió s’ha treballat amb eines de la metodologia emprada dins del programa Nexus 24, com pot ser: animòmetre, sprints, demos, design thinking (prototips), retro’s i altres que podreu trobar a la caixa d’eines del Nexus24.

IMG_20160121_103345

I què hem treballat?

Hem començat amb quins problemes ens trobem a l’implementar els SGIQ. Ho hem recollit individualment en post-its i quan els hem anat compartint i posant-los al plafó, hem descobert que gairebé tots són els mateixos 😉

Es poden recollir en diversos grups:

  • Falta de motivació, implicació, compromís…
  • Falta de connexió entre el SGIQ i les feines que es fan diàriament, falta de visió global, no hi ha cultura de qualitat.
  • Gran complexitat del SGIQ: massa detall, massa burocràcia. Manca de temps, de recursos o d’aplicatius per fer tot el que cal fer.
  • Manca de calendaris, de planificació, es va a “salto de mata”
  • Utilitza un llenguatge complicat, no es comunica de manera atractiva

També hem compartit els aspectes que sí funcionen… i gairebé tots tenen a veure amb la implicació de les persones i amb què, com han comentat alguns companys, “alguna cosa del SGIQ sí ha d’estar ben feta, perquè al final ens en sortim!”

Sabem que no solucionarem els problemes en aquesta sessió, però hem estat d’acord en què crear una xarxa de tots els responsables d’implementar els SGIQ a les escoles, PAS i PDI, pot ser una bona manera de començar a solucionar-los.

Així que hem recollit què ens agradaria que tingués l’espai de trobada virtual, i han sortit un munt d’idees, moltes compartides també ;-). El dia 11 de febrer, a la primera “demo”, els impulsors del projecte ens hem compromès a presentar-hi un “prototip” que reculli el més rellevant.

També hem estat d’acord en que cal una metodologia de treball en xarxa, que consensuarem entre tots a partir dels resultats d’un qüestionari que els impulsors enviaríem properament. També en presentarem un “prototip” a la “demo”.

I també hem coincidit en que simplificar els processos que conformen els SGIQ és el primer pas per començar a fer que tot sigui més fàcil… L’equip FUN-Q ja ha començat a treballar-ne amb un (3.1 Definir perfils d’ingrés-graduació i admissió) i n’ha mostrat la diversitat i complexitat… però sabem que ens en sortirem!

A la propera “demo”, més!

“Retro” de la sessió

La sessió ha sortit molt ben valorada: ens ha agradat veure que érem tants, poder-nos “posar cara”, poder compartir els problemes i veure que s’assemblen tant, i l’expectativa dels resultats pràctics del projecte… I ha agradat molt també el dinamisme de la sessió… així és més divertit i hem fet molta feina! Així que això no ho hem d’oblidar per quan haguem de consensuar com ens agradaria treballar. 🙂